Atlas – från slumrande materia till fria skolval

I Stugan och scenen har Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet bjudit in konstnärer in att nyproducera konstverk i dialog med forskare från universitetet. Som den första i raden av tre utställningar öppnar nu Atlas – från slumrande materia till fria skolval där The non existent Center mött kulturgeografen Anders Trumberg.

2016 rankades Ljusnarsbergs kommun som Sveriges sämsta skolkommun. Undersökningen hade tittat på tretton kriterier som innefattade bl.a. skolresultat, lärarlöner, hälsa bland lärarna och kommunen som ”avtalspart”. Expressen gjorde nyligen ett reportage om skolan med rubriken ”Sanningen om landets sämsta skolkommun”. Lärarna på skolan ville inte prata med tidningen.

Mätningen väckte olika känslor bland föräldrar, lärare och elever. Den uppfattades av många som ett problematiskt verktyg för den sämsta skolkommunen. Mätningen var svår att tolka och flera högstadieelever undrade om de var Sveriges sämsta.

The non existent Center och kulturgeografen Anders Trumberg har mötts på universitetet i Örebro och i Ljusnarsbergs kommun. Vi har tillsammans frågat oss hur det kom sig att Ljusnarsbergs kommun blev rankad som sämst.

Varför just där, varför just nu? Hur mäter och värderar vi varandra? Varför rankar vi i bäst och sämst? Ska vi alla försöka bli vinnare? Vad händer när en hel kommun blir utpekad som sämst?

Om The non existent Center
The non existent Center är en konstgrupp baserad i Ställberg, Stockholm och Göteborg. I gruppen ingår 15 personer med bakgrund inom kurering, konstproduktion, musik, socialpsykologi, design, regi, koreografi, arkitektur, energiteknik, psykologi, författande, ljusdesign, lärande och snickrande. TNEC arbetar utifrån idéer med en öppenhet mellan olika yrkesfält och erfarenheter. Arbetet i Ställberg kan beskrivas som en pågående gestaltande samhällsundersökning. I det senaste tvååriga verket ”2070 – en trilogi om landskapets tillstånd” handlar det framförallt om pengar, migration och känslan av att höra till. Gruppen arbetar ofta med verktyg från scenkonst, skrivande och formgivning. Konstnärliga ledare för gruppen är Carl-Oscar Sjögren, Karin Linderoth och Eric Sjögren.

www.stallbergsgruva.se

Om Anders Trumberg
Anders Trumberg är forskare på Institutet för bostads -och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet samt medlem i Centrum för Urbana och regionala studier (CuRes) vid Örebro universitet. Hans forskningsarbeten rör frågor kring etnicitet, identitet och social segregation inom boendet men också inom det svenska skolsystemet kopplat till elevers val av skola.

Tid & plats

Vernissage torsdag 27/10 kl. 16–18
Samtal kl 17 mellan The non existent Center och Anders Trumberg

Utställningen pågår 27 oktober–17 november 2016. Öppettider: måndag–torsdag kl. 9–19, fredag kl. 9–15.30

Offentlig föreläsning: Från slumrande materia till fria skolval, Anders Trumberg, fil dr i kulturgeografi. Torsdag 10 november kl. 17.30 Hörsal M, Musikhögskolan

Projektgrupp: Marita Axelsson, verksamhetsledare Konstfrämjandet Bergslagen, Kristina Fröberg, verksamhetsansvarig kultur och program Örebro universitet och Caroline Malmström, verksamhetsutvecklare Folkrörelsernas Konstfrämjare.

Visa alla