Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Skogen mellan oss i Bergslagen

Tivedens nationalpark, Bryggeriet i Nora och Nyhyttan

Skogen som tema är aktuellt, det fångar in diskurser som klimat, ekologi, hälsa och omställning av livsstil. I Skogen mellan oss ger Konstfrämjandet konstnärer möjlighet att utveckla nya konstverk utifrån temat. Skogen byggde det välstånd som dagens samhälle vilar på. Genom att synliggöra arbetet som har skett och sker i Bergslagens skogar lyfter vi samtidigt några av vår tids mest angelägna frågor. 

 

I Bergslagen kommer Skogen mellan oss att göra nedslag i Tivedens nationalpark, Bryggeriet i Nora samt i Nyhyttan. På dessa platser kommer vi visa utställningar och performances med konstnärer som deltar i projektet samt hålla workshops, konstnärssamtal, föreläsningar och screenings. I slutet av maj kommer t.ex. den feministiska konstgruppen OTALT från Arvika att genomföra en deltagarbaserad performance vid namn ”Women walking talking grieving” Tivedens nationalpark. I Tiveden arbetar också lokala konstnärerna Anna Bergström och Jeanette Håkansson med att ta fram ett nytt platsspecifikt verk i skogen som omger deras hem.

 

I konsthallen Bryggeriet i Nora samarbetar vi med föreningen NorART i grupputställningen ”Ett träd ingen skog” curerad av Maline Ardesjö Nordin.

 

Nyhyttans kurort, ett gammalt hälsohem som nu fungerar som hotell kommer att verka som en uppsamlande plats där aktiviteter kopplade till projektets olika förgreningar kan lyftas fram under en intensiv vecka. Där kan långväga gäster övernatta enstaka dagar eller hela veckan samtidigt som man under dagen kan ta del av föreläsningar och konst. Professor Per Angelstam från SLU och Viktor Säfve som har varit med och skapat den uppmärksammade filmen ”More of everything” -om svenskt skogsbruk har t.ex. bjudits in för att föreläsa. Konstnärerna Kristina Lindberg, Mattias Käll och Josie Ahlström ställer ut och utöver detta kommer det anordnas forum för samtal och workshops. Fler konstnärer och föreläsare kommer dessutom att tillkomma!

 

Tillsammans med Västmanland, Dalarnas och Värmlands distrikt har vi dessutom startat upp en bokcirkel där vi träffas varje vardaglig måndag kl. 19-20 på Zoom. I bokcirkeln läser och samtalar vi om litteratur som berör frågor kring klimat, skog, glesbygd och konst. Cirkeln sträcker sig över hela året, deltagare i projektet och andra intresserade är välkomna att delta. 

 

Sist men inte minst så samarbetar KFB också med Örebros Fristadskonstnär; Abdalla Basher som  inom ramen för projektet kommer att skapa nya verk.