Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Abdalla Basher

Konstfrämjandet Bergslagen samarbetar med Örebro kommuns fristadskonstnär Abdalla Basher. Inom ramen för Skogen mellan oss skapar han nu en serie nya verk.

Abdalla f.1979 i Sudan tog sin examen i Fri konst vid University of Sudan 2004. Sedan dess har han deltagit i ett flertal grupp och separatutställningar i sitt hemland men också internationellt, däribland Etiopien, Egypten, Dubai och Uganda. Han är en aktiv konstnär i den sudanska konstvärlden.

De senaste tre åren har han bott och haft sin ateljé i Kairo där han bland annat har varit knuten till gallerierna Al Mashrabia Art Gallery och Acces Art Gallery. Hans utbredda resande inom nordöstra Afrika har gjort avtryck i hans konstnärskap och inspirerat till måleriet han idag ägnar sig åt. I sitt konstnärskap lyfter han även frågor om mänskliga rättigheter och han innehar idag Örebro kommuns fristadsstipendium (2021-2023). Fristadsprogrammet innebär att en konstnär som är utsatt för förföljelse och/eller censur i sitt eget hemland, ska få möjlighet att arbeta fritt och utvecklas inom sitt konstområde i en trygg miljö.