Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Skapande skola

Skapande skola projekt med Konstfrämjandet Bergslagen.
Porträtt av en klass!
Gatukonst!
Visning och skapande aktivitet!
Skapande skola projekt med Konstfrämjandet Bergslagen.
Porträtt av en klass!
Gatukonst!
Visning och skapande aktivitet!

Konstnären och verksamhetsledaren Kerstin Wagner har tecknat självporträtt med samtliga elever i årskurs 4 i Kumla kommun under våren 2019.

 

 

Porträtt av en klass!
En konstnär arbetar tillsammans med eleverna och tecknar/målar självporträtt.Hur ser vi ut? Hur gör man en bild som liknar? Eleverna får lära sig att se och att arbeta med konstnärsmaterial.
Aktiviteten kan avslutas med en utställning på skolan.
Målgrupp: Barn 6-12 år.
Plats: I skolans klassrum eller enligt önskemål och överenskommelse.
Teknikbehov: En kamera/telefon och skrivare.

 

Gatukonst!
Tillsammans med konstnären Mark Andersson får eleverna ta del av gatukonstens värld!
Aktiviteten börjar med en kort föreläsning och bildspel. Sedan prövar eleverna på att skapa sin egen gatukonst med Mark som handledare! Möjlighet till längre workshops/projekt finns.
Målgrupp: Barn 12-15 år.
Plats: I skolans klassrum eller enligt önskemål och överenskommelse.
Teknikbehov: Bildprojektor.

 

Visning och skapande aktivitet på Konstfrämjandet Bergslagen!
Besök vår utställningsverksamhet i vårt galleri i Wadköping. En konstnär visar konstutställningen och vi skapar utifrån utställningens tema. Den skapande aktiviteten sker på skolan.
Målgrupp: Barn 3-15 år.

 

 

 

 

Vi ger kostnadsförslag utifrån era önskemål och antal elever/tidsupplägg/omfattning.
Har du frågor kontakta: Kerstin Wagner, mail: kerstin.wagner@konstframjandet.se