Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Öppna konsten på Vivalla familjecentral

Skapande ateljé med barn
Skapande ateljé med barn
Konstfrämjandet bedriver skapar ateljé varje tisdag på Vivalla familjecentral.

Tillsammans med en konstnär får barnen utforska och prova på olika material och tekniker.

Varje termin avslutas med en utställning av barnens konst på Vivalla bibliotek, Örebro.

 

skapande vivalla