Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Konst i vården

Konstpaket på turné inom äldreomsorgen.

De tre konstnärer som skapat verk för konstpaket på turné i Örebro Län 2020-2021 är
Mervi Kiviniemi, Robert Söderqvist och Åsa Södergren.
Konstpaket på turné inom äldreomsorgen.

De tre konstnärer som skapat verk för konstpaket på turné i Örebro Län 2020-2021 är
Mervi Kiviniemi, Robert Söderqvist och Åsa Södergren.

Konstfrämjandet arbetar med konstbildning och med att föra ut konst till människor i deras vardag. Sinnesupplevelser är fundamentala för vår hälsa och allt fler forskningsresultat visar att vi behöver kultur för att må bra. Brukare på särskilda boenden som inte själva kan söka upp kultur behöver få hjälp med detta. Därför startade vi (2009) Konstpaket i äldreomsorgen efter en idé från Konstfrämjandet i Skåne Konstpaket är lådor innehållande konst av olika konstnärer från Örebro län som går på turné runt på kommunens äldreboenden. Konsten blir då tillgänglig även för de som har svårt att ta sig till konsthallar, gallerier och museer.

Tankar är också att konsten  kan användas som komplement till den övriga vården på äldreboenden. Konsten kan ge upphov till nya intryck och samtal mellan personal och vårdtagare och fungera som känsloförmedlare och tankeutmanare.

 

 

För mer information kontakta oss.