Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Utställning: Dorina Mocan och Christer Lönngren — I magisk omgivning

De senaste dryga 20 åren har Dorina Mocan och Christer Lönngren producerat många utställningar runt om i världen, på platser allt från Östersund och Shanghai till Lund och Berlin. Dorina Mocan har samarbetat med Konstfrämjandet Örebro i över 25 år och ställer ut nu för första gången tillsammans med sin livskamrat skulptören Christer Lönngren.

Dorina Mocan, kom till Sverige i början av 80-talet. Hon var då utbildad konstnär på Konstakademin i Cluj, i hemlandet Rumänien. Sedan dess har hennes uppdrag varit många, både nationellt och internationellt. Hon är representerad på Statens Konstråd och flera svenska landsting och kommuner. Kungahusets privata samling, kryssningsrederier, företag och privata samlingar i ett trettiotal länder. 2017 tilldelades Dorina Mocan tredje pris i den prestigetyngda internationella porträttävlingen ”Portrait Now” i Danmark för sin målning ”Sara och hennes följe”. Hennes sedan 2002 mycket framgångsrika etablering på asienmarknaden har medfört att antalet separatutställningar i Sverige de senare åren blivit få. Dorina Mocan har blivit kallad ”en renässansmålare i vår tid.” Unga flickor har varit ett återkommande motiv i hennes konstnärskap ända sedan 80-talet. De ”antyder saga, myt och framtidstro i en vilja att förändra världen med fantasins fulla kraft. Se dem i ögonen. De är framtiden.”

Christer Lönngren, skulptör som skapat sin alldeles speciella relation till stenen, både som material och som konstnärlig inspirationskälla. Lönngren är född i Örebro och har bott här som barn och även i vuxen ålder. Han har under de senaste tjugo åren nått såväl nationell som internationell framgång och finns representerad i offentliga och privata samlingar samt med utsmyckningsuppdrag i Europa, Asien och USA.

”Jag tror det är just den lyckosamma kombinationen av följsamhet och medvetet styrande som skapar den starka dragningskraften i Christer Lönngrens stenskulpturer, ofta ganska små till formatet men med en närmast monumental framtoning. De väcker till liv en djupt rotad känsla för stenen som naturföreteelse, som yta och form, lockande att beröra.Samtidigt är de tveklöst formade av en mänsklig hand och ett mänskligt intellekt, vars tankegångar och upplevelser korsar mina. Och det är här, precis i denna skärningspunkt, som det meningsfulla konstverket uppstår.”

– Inger Landström, konstkritiker
  • Konstfrämjandet BergslagenStorgatan 29
  • 19/10-10/1112.00-16.00
  • Fri entré