Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Samlingsutställning — NU

Detaljbild: Ulrika Linder
På en plats, i en tid, i ett nu, möts sju samtida konstnärsskap i en samlingsutställning, alla med anknytning till Örebro. De är i olika åldrar, har olika uttrycksätt och utgångspunkter för sitt skapande.

Cecilia Jansson, känd för sina noggrant utförda skulpturer och storskaliga broderi, visar ett verk av bröd och silkestråd.

Karin Johansson, huvudlärare i skulptur på Örebro Konstskola, deltar med en serie collage i form av digitala verk.

Ulrika Linder, kraftfull tecknare, visar på Instagramkontot @diskbankstecknaren teckningar ur vardagen. Hennes verk i utställningen handlar om kontrollförlust och brister.

I Kristina Lindbergs konstnärskap understryks ett konceptuellt och undersökande förhållningssätt till skulpturens förutsättningar och potential. Hon har exempelvis arbetat kring frågan om vad form är och hur den kan uppstå i relation till olika sociala och naturvetenskapliga skeenden. På ett liknande sätt behandlar hon också materialen och arbetssätten med vilka hon tillverkar sina skulpturer. Även dessa är  noggrant utvalda referenser som tillsammans berättar om hur vi påverkas av, upplever och interagerar med objekt och omgivning.

Brittmari Sjöberg, grafiker, deltar med varma men ändå strama bilder av yttre och inre landskap.

Karin Ward, välkänd skulptör, visar drömmar och minnen från sommaren och drömmer om möten med fåglar.

Hanna Wildow, undersöker hur språk kan göras taktilt med hjälp av en poetisk och experimentell översättning av arabisk text i lager på lager. Hon är just nu verksam med Konstfrämjandets projekt ”Bortom de blå bergen”.

  • Konstfrämjandet BergslagenStorgatan 29
  • 1/12-20/12 & 8/1-20/112.00–16.00
  • Fri entré