Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Hamnbytare

Bild: Kristina Lindberg
I Stugan och scenen har Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet bjudit in konstnärer att nyproducera konstverk i dialog med forskare från universitetet. Som den tredje utställning i projektet visas nu Kristina Lindbergs utställning Hamnbytare med verk som skapats i dialog med professor Marie-Louise Danielsson-Thams forskning.

Där Kristina Lindbergs praktik drivs framåt av ett sökande efter nya frågeställningar och ett undersökande utifrån olika perspektiv, arbetar Marie-Louise snarare som en ”detektiv inställd på att upptäcka och avslöja” (och därmed kunna fastställa empiriska fakta). Två vitt skilda arbetsmetoder har för en kort stund förts samman och i samtalen som förts har några frågeställningar som rör bådas respektive fält belysts. Hur uppstår till exempel form ur ett biologiskt perspektiv? Varför ser en bakterie ut som den gör och kan man hitta och peka ut var i en bakteries arvsmassa dess form och utseende bestäms? Eller vad händer om man applicerar en bakteries livscykel på ett konstevent?
I arbetet med utställningen har Kristina Lindberg tagit fasta på just detta och kontaminerat sina skulpturer med mikroorganismer. I några av verken i trä frodas till exempel svampar redo att ätas av besökarna. Skulptur blir till svamp, som blir till mat, som till sist blir till besökare.

 
Om Kristina Lindberg
Kristina Lindberg är skulptör och har bland annat studerat konst vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konsthögskolan Valand i Göteborg. ”Upplevelsen av en skulptur är i första hand en fysisk upplevelse. En kropp möter en annan kropp i ett rum, först därefter kommer reaktioner i form av tankar och associationer.”  Detta enkla faktum har varit utgångspunkten för Kristinas Lindbergs konstnärskap samtidigt som det har genererat ett otal frågeställningar som hennes arbeten cirkulerat kring. Vad är till exempel en skulptur? Och vad är form och på vilka sätt kan den uppstå eller försvinna? I en värld som många av oss upplever som alltmer immateriell dokumenterar hon systematiskt hur vi upplever och påverkas av objekt och material omkring oss.

 
Om Marie-Louise Danielsson-Tham
Marie-Louise Danielsson-Tham har sedan 2006 varit professor i livsmedelshygien vid  Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro universitet. Dessförinnan var hon professor i samma ämne vid Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, Uppsala. Målet med hennes forskning är att ta fram sådana kunskaper att nya matförgiftningar helst ska förhindras. Ett nyckelord är smittspårning. Hon har också varit programledare i TV4:s serie Rent Hus samt i SVT1 Sveriges Städmästare.

 

  • Tid och plats
  • Vernissage torsdag 27/4 kl. 16–18.
Samtal kl 17 mellan Kristina Lindberg och Marie-Louise Danielsson-Tham.
  • Utställningen pågår 27 april–1 juni 2017.
  • Öppettider: måndag–torsdag kl. 9–19, fredag kl. 9–15.30

 

 

Projektgrupp: Marita Axelsson, verksamhetsledare Konstfrämjandet Bergslagen, Kristina Fröberg, verksamhetsansvarig kultur och program Örebro universitet, Caroline Malmström, verksamhetsutvecklare Folkrörelsernas Konstfrämjare och Mia Andersson vik. verksamhetsutvecklare Folkrörelsernas Konstfrämjare.

  • Konsthallen, MusikhögskolanÖrebro universitet
  • 27/4-1/6 2017Vernissage 27/4 kl 16-18