Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Vem får sätta sina spår i det offentliga rummet? — ART KOD bjuder in till seminarium

Föreläsningar och samtal om medborgardialog, konst och demokrati i det offentliga rummet med fokus på barn och ungas delaktighet. 

Art Kod bjuder in till ett seminarium om barns och ungas avtryck i det offentliga rummet.

Hur ska våra offentliga rum gestaltas för att möta barns och ungas behov? För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivningen en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Men, våra offentliga rum är sällan planerade utifrån deras behov. Barn och unga tillbringar mycket av sin lediga tid i de offentliga rummen och besitter därför kunskap som vuxna inte har. För att fånga upp den kunskapen behövs nya metoder. Frågan är högaktuell för alla de kommuner runt om i landet som med utgångspunkt i Barnkonventionen arbetar med att göra barns och ungas röster hörda i samhällsplaneringen.

Välkommen till en dag som bjuder på inspiration, goda exempel och användbara verktyg. För dig som arbetar med samhällsplanering, stadsbyggnad, boende och byggande, arkitektur, stadsdelsutveckling, folkhälsa, delaktighet och offentlig konst.
 
Anmäl dig här!
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 15/4.

Pris: 700 kr (inkl. moms)
Fullständigt program

  • Arkitektur- och designcentrum, Stockholm
  • 21/4 201609.30-16.00
  • Extern länk