Kommande utställningar

Här hittar du kommande utställningar i Konstfrämjandet Bergslagens galleri på Storgatan 29 i Örebro.

15/4 - 6/5 Radmila Knezevic - Tretton klänningar

Tretton klänningar kallar jag utställningen efter en dikt som jag skrivit efter min mammas bortgång. Mina tankar kretsar runt henne och hennes liv. Ett liv med en fortskridande demens. Alla gamla minnen bleknar i jämförelse med hennes fem sista år. Det handlar även om mig och kampen att mamma skall få leva ett värdigt liv. Det är smärtsamt att se den man älskar, sin bästa vän, förvandlas till ett skal av sitt forna jag.

Mitt konstnärskap omfattar flera olika uttryck, teckning, måleri, video, poesi m.m. och genomsyras av en längtan att finna vägar och uttryck för mina ideer och tankar. Jag vill vara fri och korsa gränser ……låta tankarna flyga fritt och landa i kanske i en målning eller en dikt eller blanda dom olika uttryck.

knezevicart.se

13/5 - 3/6 Charlotte Ostritsch

Charlotte Ostritsch är utbildad vid Umeå Konsthögskola. Hennes arbeten utgår ofta från platsspecifika performativa handlingar som övergår i temporära installationer - lämningar efter mänsklig aktivitet. Arbetet kan ses som fåfänga försök att lappa ihop en sönderfallande värld genom att rädda de kasserade materiella skärvor som är den urbane sakletarens skatter, och genom att använda dem på nya sätt revitalisera dem nya sammanhang. Ofta sker det genom byggandet av olika temporära ljudverk, rituella spelplaner eller skräprobotar. Nyckelord är omhändertagande och omsorg om platser och lämningar, att skapa mening i det till synes meningslösa.

https://charlotteostritsch.com

Visa alla