Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Kumla och stenen som pedagog

Under 2018 fokuserar projektet på Kumla med utgångspunkt i den stenindustri som har funnits i Hällabrottet. Konstnären Jelena Rundqvist har anlitats för att leda den konstnärliga processen.

Under våren 2018 fokusera Bortom de blå bergen på Kumla. Konstnären Jelena Rundqvist har anlitats för att leda den konstnärliga processen i Hällabrottet. Med stenen som utgångspunkt bjuder hon in dig i den undersökande processen som mynnar ut i en gemensam konstnärlig gestaltning och på samma gång en personlig skapande upptäcktsfärd in i den komplexa morgondagen. Ett erbjudande att få syn på det gemensamma rotsystem vi kallar kulturarv. Arbetet fördjupar sig i platsens specifika kultur- och naturhistoria och tittar på de naturförutsättningar som under lång tid format olika verksamheter på platsen.

Jelena Rundqvist på Stenarbetsmuseet, Hällabrottet.

Så här beskriver Jelena Rundqvist arbetet:

 

–  I mitt projekt vill jag anlita stenen som pedagog. Stenen är inte bara en symbol för beständighet, varaktighet och stabilitet – den är beständig. Kalkstenens innehåll speglar den miljö som skapade den för miljoner år sedan, genom sin sammansättning och sina fossilbilder. Vi använder sten till våra gravar för att minnet av oss ska leva vidare. Stenen länkar oss samman med både dåtid och framtid. Att arbeta med ett material är ett samarbete.

Jelena Rundqvist på Stenarbetsmuseet, Hällabrottet.

Kumla med sina 21 000 invånare ligger beläget i gammal kulturbygd. Här finns Stenarbetsmuseet i Yxhult. Stenhanteringen i Hällabrottet har haft en stor betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige ända sedan medeltiden.

 

Kultursekreterare Tomas Borg säger:

 

–  Vi i Kumla kommun är mycket glada att vi kan få ta del av detta 3-åriga konstpedagogiska projekt. Kumla förknippas ju bl a med sten, både bearbetad för husbyggnad och dekorationer samt i dess naturliga form, i en intressant berggrund, så det känns helt rätt att fokusera kring detta. Vår förhoppning är att våra kommuninvånare, och kanske speciellt barnen som kommer att delta i projektet lär sig saker om sin omgivning och Kumlas historia men även känna glädjen och lusten att vara delaktig i en skapandeprocess.

Jelena Rundqvist och Monica Ström, Yxhultbygdens Kultur- och Hembygdsförening i Yxhultbolagets tidigare huvudkontor.

 

Som projektledare är Konstfrämjandet Bergslagen är glada och förväntansfulla över att konstnären Jelena Rundqvist anlitats till projektet.

 

– Det känns spännande att konstnären Jelena Rundqvist leder den konstnärliga processen i Hällabrottet. Jelena Rundqvist  har stor erfarenhet av deltagarbaserat och platsspecifikt arbete och har en bred konstnärlig bakgrund bl a som tidigare chef på Tensta Konsthall och ledare för det experimentella konstnärliga programmet på Brunnsviks Folkhögskola, säger projektledarna Kerstin Wagner och Mia Andersson.

Marmorintarsia av kosntnären Bengt Blomqvist i Yxhultbolagets tidigare huvudkontor. Konstverket berättar om marmorns tillblivelse över tid.