Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Styrelse

 • Ordförande
 • Siv Palmgren
 • Vice ordförande
 • Lena Ryö
 • Kassör
 • Ulf Carlsson
 • Sekreterare
 • Kerstin Wagner
 • Ledamöter
 • Thomas Esbjörnsson
 • Annelie Jansson
 • Håkan Bergman
 • Ulrika Linder, KRO representant