Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Styrelse

 • Ordförande
 • Håkan Blomberg
 • Vice ordförande
 • Lena Ryö
 • Kassör
 • Annelie Jansson, ABF
 • Ledamöter
 • Liv Andersen, Sensus
 • Ulf Karlsson, IF Metall
 • Inga-Britt Ritzman
 • Ulrika Linder, KRO
 • Kerstin Wagner, adjungerad till styrelsen
 • Revisorer   
 • Bengt Wentzel och Stefan Lahall
 • Valberedning
 • Jane Karlsson och Lars-Åke Larsson