Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Aktuellt: Augusti 2020

Nyheter

  • Muhammad Ali — The signal is intermittent

    Värmland Utställning med Muhammad Ali i vårt fönstergalleri i Arvika. Alis (SYR/SVE) multidisciplinära praktik inbegriper video, installation, digital konst, måleri och teckning i ett utforskande av hur betydelse konstrueras och uppfattas. Verken undersöker ofta vardagslivet och suddar ut gränserna mellan det medvetna och det omedvetna.

    Läs mer
  • Utställning med Anja Fredell

    Nu presenterar Konstfrämjandet Värmland en utställning med Anja Fredell i vilken hon undersöker mellanmänskliga relationer i hemmets rum genom att utforska förhållandet mellan två inre världar: människors subjektivitet och deras hem

    Läs mer