Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Aktuellt: Maj 2016

Nyheter

I höst kommer boken om Art Kod

Barn och unga utgör nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning. De tillhör de grupper som vistas utomhus mest. Inte minst på städernas offentliga platser. Däremot har barn och unga i praktiken inget alls att säga till om i hur de offentliga platserna utformas.